Педагогічний колектив ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» працює над реалізацією методичної мети: «Розвиток професійної компетентності педагога як умова забезпечення ефективності та якості освіти».

Згідно наказу в ліцеї працює шість методичних комісій:

Природничо-математичних предметів – Ткач Юлія Іванівна

Суспільно-гуманітарних предметів – Шевчук Тетяна Василівна

Міжпрофесійні циклові комісії майстрів виробничого навчання та викладачів предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з професій:

 Методична комісія сфери послуг — Мельник Ірина Григорівна

 Методична комісія  харчового напрямку — Іздебська Марія Вікторівна

Методична комісія  сільськогосподарського напрямку — Горобченко Юлія Петрівна

Методична комісія автоенергетичного напрямку— Коряков Олександр Володимирович

Методичні комісії створюються при наявності трьох та більше викладачів, майстрів виробничого навчання певного предмета (професії) або споріднених предметів (груп професій).

У разі, коли в ліцеї менше трьох викладачів або майстрів виробничого навчання з певного предмета (професії), створюються міжпредметні (міжпрофесійні) циклові комісії. Методичні комісії створюються на навчальний рік і проводять засідання щомісяця.

Керівництво роботою методичних комісії здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш досвідчених викладачів, майстрів виробничого навчання.

Персональний склад методичних комісій, а також голови комісій затверджуються наказом директора ліцею на початку навчального року.

Керівники закладу є членами методичних комісій відповідно до профілю їх викладацької діяльності або професії.

Визначення змісту, форм і методів роботи методичної комісії залежить від конкретних умов роботи ліцею та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей педагогічних працівників.

План роботи методичної комісії розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників. У разі необхідності до роботи методичних комісій залучаються працівники наукових установ, вищих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, спеціалісти підприємств-замовників кадрів та інші особи.

 Основним змістом діяльності методичних комісій є:

— розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення корективів (в обсязі регіонального компонента) у навчальні програми;

— оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів та слухачів, внесення відповідних корективів до робочих навчальних планів і програм, поурочно-тематичних планів;

— вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналізу результатів цієї роботи;

— проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методич-них рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо;

— аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури;

— аналіз результатів перевірок ліцею, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;

— організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;

— організація та проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів-практикумів, позаурочних виховних заходів тощо. У роботі методичних комісій можуть застосовуватись різні нетрадиційні форми: «круглі столи», діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо.

На засіданні методичної комісії ведеться протокол, в якому записується його номер, дата проведення засідання, прізвища присутніх, порядок денний, стислий зміст виступів, пропозицій, зауважень. До протоколу додаються матеріали з розглянутих питань.

Графік проведення засідань методичних комісій ДНЗ «Уманський ПАЛ» на 2021 — 2022 навчальний рік

з/п

Методична комісія

Час і місце проведення

1

Методична комісія предметів суспільно-гуманітарних предметів Середа, 14.30, ІV тиждень, кабінет №34

2

Методична комісія природничо-математичних предметів

Вівторок, 14.30, І тиждень, кабінет №42

3

Методична комісія викладачів і майстрів виробничого навчання харчового напрямку Понеділок, 14.30, ІV тиждень, кабінет №45

4

Методична комісія викладачів і майстрів з виробничого навчання професій  сфери послуг

Четвер, 14.30, ІІІ тиждень, кабінет№25

5

Методична комісія викладачів і майстрів виробничого навчання  сільськогосподарського напрямку Середа, 14.00, І тиждень, кабінет №11

6

Методична комісія викладачів і майстрів виробничого навчання автоенергетичного напрямку

Четвер, 15.00, ІІ тиждень, кабінет №11