Соціально – психологічний театр є одним із способів самопрезентації, самовияву та самоактуалізації учнів. Психологічний театр дає глядачу шанс за допомогою творчого діалогу з однолітками – акторами осмислити ставлення дітей до оточення, соціальних подій, фактів і всього того, що є для підлітків вагомим, значущим, цінним. Сила емоційно – почуттєвого та ідейно–психологічного впливу театральної гри робить її одним із найефективніших психолого-педагогічних засобів формування ціннісних орієнтацій підлітків, утвердження здорового способу життя.

Психологічний театр «Дві долі». Ідея та організація практичного психолога ліцею Яреми Н. В.