В сучасних умовах динамічних суспільних змін виникає потреба у формуванні лідерів нової формації — соціально активної особистості відповідальних, компетентних, ініціативних, здатних мислити неординарно, здатної до самовизначення, самодіяльності, самоорганізації, самоствердження та самореалізації та розвиненим почуттям власної гідності. Ось чому необхідні пошук, підтримка та об’єднання учнів, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті молоді, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших. Тому важливою умовою ефективного функціонування учнівського самоврядування є мобільність, різнорівневість, інноваційність системи учнівського самоврядування.

Крім того, для учнівської молоді сільської місцевості завжди був характерний низький рівень активності, юнаки та дівчата в основному мають змогу проявити себе на рівні групи, навчального закладу, рідше — на місцевому чи обласному рівнях. В умовах глобальної інформатизації суспільства молодь спілкується в соціальних мережах, причому таке спілкування не має кордонів чи меж, та все ж, має здебільшого розважально-пізнавальний характер. Взаємодія ж учнівської молоді різних навчальних закладів відбувається лише під час участі в олімпіадах, спортивних змаганнях. Отже існує необхідність створення молодіжної спільноти — осередку учнівського самоврядування, який сприятиме об’єднанню та взаємодії учнівської молоді різних навчальних закладів.

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність, інноваційність,  мобільність  та різнорівневість учнівського самоврядування. Учнівське самоврядування ліцею базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на формування і розвиток соціально активної особистості, виховання патріота   суверенної України з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.