ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей»

Рада Учнівського самоврядування від імені учнів ліцею, висловлюючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в ліцеї, прагнучи розвинути і зміцнити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основа учнівського самоврядування ліцею.

Загальні положення

1. Учнівське самоврядування є добровільним об’єднанням учнів.

2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні є людьми.

3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря ліцею, груп, вміння співпрацювати на принципах партнерства , прозорості, демократизму.

4. Основною мовою спілкування в ліцеї є державна мова – українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності ліцею.

5. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

6. Учнівське самоврядування пропонує законодавчу, виконавчу та судову владу на засадах її поділу.

7. Учнівське самоврядування відповідає структурі:

Безимени-3

Права та обов’язки

1. Усі учні ліцею є рівними у своїй гідності та правах.

2. Особистість кожного , хто працює чи навчається в ліцеї, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права , ображати честь і гідність.

3. Образою честі й гідності кожного , хто навчається в ліцеї, є будь-які дії чи слова , що принижують честь , гідність іншої людини.

4. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

5. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та ліцеєм.

Учень зобов’язаний :

  • дотримуватись норм та правил поведінки в ліцеї;
  • виконувати вимоги викладачів з підготовки до уроків;
  • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
  • пройти курс навчання в ліцеї.

6. Учень має право, щоб урок закінчувався одразу після дзвінка на перерву.

7. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

8. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, гуртки – на свій вибір.

9. Кожному гарантується знати свої права та обов’язки.

10. Кожен учень ліцею зобов’язаний неухильно додержуватися Статуту та законів учнівського самоврядування ліцею.

11. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

12. Учні мають право брати участь в управлінні справами учнівського самоврядування ліцею, вільно обирати і бути обраними до органів учнівського самоврядування ліцею, подати свою пропозицію, вимогу Голові учнівського самоврядування ліцею.

13. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

14. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

15. Кожен учень ліцею має право брати участь у будь-яких сферах ліцейного життя.

Вибори Голови Ради учнівського самоврядування

1. Кандидат на Голову Ради учнівського самоврядування висувається як групою учнів, так і шляхом самовисування.

2. Голова обирається таємним голосуванням.

3. Вибори проводяться один раз в рік.

4. Днем виборів слід вважати третій понеділок жовтня.

5. Голова обирається простою більшістю голосів учнів груп ліцею шляхом таємного голосування.

6. Право бути обраним має право кожен учень 1-4 курсів.

7. Офіційне оголошення результатів виборів Голови Учнівського самоврядування проводиться на наступний день після виборів.

 

Найвищим органом Учнівського самоврядування ліцею є загальні учнівські збори ліцею.

Загальні учнівські збори ліцею скликаються щомісяця.

Загальні учнівські збори ліцею вирішують поточні важливі справи життя ліцею.

 

Рада Учнівського самоврядування ліцею

1. Рада організовує і сприяє організації різноманітних ліцейних заходів, направлених на покращення умов життя в ліцеї.

2. Рада контролює роботу старост груп і надає їм допомогу.

Члени Ради можуть бути присутніми на засіданні Педагогічної Ради ліцею.

3. Староста – це учень, який слідкує за дотриманням учнями правил навчального процесу, сприяє організації життя колективу групи.

4. Старосту обирає група або призначає класний керівник.

5. Староста звітує перед Головою ліцею, класним керівником, адміністрацією ліцею.

6. Члени Ради керують роботою окремих секторів.

7. Члени Ради особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування.

8. Члени Ради збирають ідеї учнів своїх груп стосовно роботи самоврядування і представляють їх на засіданні Ради самоврядування.

9. Члени Ради Міністерств представляють своїм групам звіти роботи.

10. Секретар Голови перед зборами чи засіданні збирає усі пропозиції, які має розглянути рада.

11. Секретар Голови протоколює збори, розсилає протоколи зацікавленим особам.

12. Секретар Голови веде листування.

13. Старости груп організовують культурно-масову роботу, залучають учнів до участі в загальноліцейних заходах.

14. Старости надають посильну допомогу класним керівникам.

 

Голова Учнівського самоврядування

1. Рада призначає організаторів секторів, а також безпосередньо корегує і спрямовує їх роботу.

2. Голова співпрацює з адміністрацією згідно статуту.

3. Голова може бути присутнім на засіданні педагогічної ради ліцею, виступати на захист учнів ліцею.

4. Голова звітується перед Радою. Рада може оголосити недовіру Голові в разі невиконання Президентом обов’язків і порушень.

5. Голова поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

6. Голова планує і веде засідання Ради.

7. Голова розподіляє завдання між членами Ради.

8. Голова виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією ліцею, вчителями і місцевою громадою.

9. Голова відповідає за підготовку майбутніх керівників Учнівського самоврядування в ліцеї.

10. Голова виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Голови учнівського самоврядування. Повноваження Голови учнівського самоврядування припиняються достроково у разі відставки або випуску з\ ліцею.

 

Прикінцеві положення

1. Статут набуває чинності з дня його прийняття.

2. День прийняття Статуту учнівського самоврядування є загальноліцейним святом-днем Статуту учнівського самоврядування.

 

Перехідні питання

1. Правління корегує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

2. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі ліцею.

3. Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування.

4. Всі питання статуту стосуються кожного учня ліцею.