План роботи методиста з молодими викладачами

1. Ознайомлення молодого викладача з правилами внутріліцейного розпорядку, з основними правами і обов’язками педагога (Закони України «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту»,  статут ліцею), з оплатою праці.

2. У ході вступної бесіди виявити нахили, здібності, потенційні можливості молодого викладача, його сімейний стан, матеріальне становище, побутові умови.

3. Закріплення  за молодим викладачем  наставника.

4. Надання допомоги молодому викладачу у плануванні його роботи.

5. Ознайомлення  молодого викладача з організацією виховної роботи у ліцеї.

6. Включення   до роботи школи молодого викладача.

7. Проведення методичними комісіями роботи щодо вдосконалення професійної майстерності молодого викладача.

8. Складання розкладу уроків для організації взаємовідвідування уроків молодого викладача  і його наставника.

9. Проведення діагностування молодого викладача (в кінці першого року роботи).

10. Організація самоосвіти молодого викладача.

11. Включення молодого викладача в роботу майстер-класів, творчих   груп.

12. Складання пам’яток на допомогу викладачу-початківцю.

13 Ознайомлення викладача з перспективним педагогічним досвідом  колег.

14. Організація, здійснення внутріліцейного контролю за роботою    молодого викладача.

15. Організація і проведення «Декади молодого викладача».

Склад  

Школи молодого та малодосвідченого педагога

 2021-2022 навчальний рік  

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Посада

1

Драчук

Елеонора Євгеніївна

Викладач

англійської мови

2

Шуст

Олександр Сергійович

Майстер

виробничого навчання