Роботи педагогічних працівників, які прийняли участь в обласній  виставці педагогічних технологій

«Профтехосвіта Черкащини — 2019»

з/п

Розділ

виставки

ПІП

Посада, кваліфікаційна категорія

Назва матеріалів

Анотація

представлених матеріалів

1 Загальноосвітня підготовка

 

Шевчук Тетяна Василівна

Викладач англійської мови, вчитель англійської мови, спеціаліст І категорії.

Збірник текстів для аудіювання з англійської мови

Тексти, які представлені в збірці, містять завдання, спрямовані на засвоєння лексичного та граматичного матеріалів у межах навчальної програми, розширення пасивного словника, а також здогадки про значення нових слів за контекстом, розвивають фонетичний та інтонаційний слух, інтелектуальні та пізнавальні здібності, стимулюють розумову та мовленнєву діяльність учнів, виховують в учнів культуру спілкування, прийняту в сучасному цивілізованому світі, та інтерес до країни, мова якої вивчається.

Для учнів, студентів, молодих вчителів та вчителів – практиків.

2 Загальноосвітня підготовка Ростикус Ірина Миколаївна

Викладач інформатики, вчитель фізики, астрономії, інформатики та математики, спеціаліст І категорії

Навчальний посібник

«РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПЛАНІМЕТРІЇ»

 

Пропонований навчальний посібник складений згідно навчальної програми курсу «Математика». В посібнику описано 12 тем з планіметрії та ідеї розв’язування геометричних задач, які вивчаються в курсі математики. Кожна тема супроводжується теоретичним обґрунтуванням, прикладами розв’язаних задач та задачами дня самостійного розв’язування. Всього запропоновано понад 265 задач, до понад 30 із них подано повні розв’язання. Матеріали даного посібника повністю покривають тематику і складність завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Посібник адресовано для учнів, викладачів математики, керівників математичних гуртків.

Посібник призначений для використання при проведенні факультативної роботи з математики та для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

3 Загальноосвітня підготовка

 

Свиридюк Надія Андріївна

Викладач хімії та біології, вчитель біології та основ сільського господарства,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освітній проект «Мило. Склад, миюча дія. Синтетичні миючі засоби»

В даній роботі, представлені цікаві матеріали про мило та синтетичні миючі засоби, їх властивості, миючу дію, історію миловаріння, рецепти та способи виготовлення мила в домашніх умовах, вплив на здоров’я людини та оточуюче середовище. Матеріали були зібранні в рамках освітнього проекту із хімії і розробленні згідно нової програми курсу хімія, рівень стандарту. Заслуговує на увагу інформація про те, як правильно вибрати миючий засіб, на чому акцентувати свою увагу при виборі, яким миючим засобам надати перевагу і чому.

Матеріали проекту, будуть корисними, як для учнів, так і для простих споживачів,  для розширення споживацьких інтересів, та для збереження власного здоров’я .

4 Загальноосвітня підготовка

 

Колесник Галина Сергіївна

Викладач математики, вчитель математики і фізики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Готуємося до ЗНО

Алгебра

Частина перша

 

Запропонований збірник містить  розділ алгебри “Рівняння та нерівності”, знання якого необхідні для успішного складання ЗНО. Характерною властивістю збірника є те, що в ньому поряд з теоретичними відомостями наведено і розв’язано велику кількість різноманітних завдань – від найпростіших до підвищеної складності.  Матеріал поданий у вигляді презентацій, що дає змогу значно заощадити час при підготовці до ЗНО та забезпечує можливість учням самостійно повторити і закріпити вивчений раніше матеріал. Електронні презентації зручно використовувати і на уроках, вони підвищують інтерес до знань та продуктивність навчання, полегшують первинне сприйняття учнями матеріалу, запам’ятовування опорної інформації та її повторення, привчають виділяти головне, висловлюватись лаконічно та математично обґрунтовано, сприяють формуванню логічного ланцюжка доведення та блок-схем розв’язання то ж допомагають у формуванні  алгоритмічного мислення, що особливо необхідно при складанні ЗНО. Окрім того, наявність конспектів у вигляді тематичних електронних презентацій дає змогу організовувати самостійну роботу учнів з подібного виду ресурсами. На уроці мультимедійна презентація може стати незамінним помічником вчителя: матеріал викладу в доступній формі показаний на слайді, залишається тільки доповнити його своїми коментарями.
5 Загальноосвітня підготовка

 

Умарова Інна Петрівна

Викладач географії, вчитель географії, біології, та економіки. Організатор краєзнавчо-туристичної роботи, спеціаліст

 

Збірник тестових завдань з географії

Збірник з тестовими завданнями з географії спрямований на тренувальні вправи, актуалізацію знань, актуалізацію мислення, психологічно готує учнів до мислення, психологічно готує учнів до незалежного оцінювання. Робота учнів над виконанням тестових завдань стане серйозною перевіркою власних знань та вмінь.

Тестові завдання можна використовувати при тематичному оцінюванні,

для самостійної роботи учнів на уроці, для швидкої перевірки викладачем ступінь знань кожного учня.

Даний посібник рекомендований для викладачів географії та учнів закладів ПТНЗ для перевірки власних знань та вмінь.

6 Загальноосвітня підготовка

 

Солтусенко Ганна Григорівна

Викладач фізики, вчитель фізики і математики, спеціаліст

Методична розробка на тему:

«ПІДГОТОВКА ДО ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ. МЕХАНІКА»

 В даній роботі зібрані цікаві завдання та матеріали з методики розв’язання стандартних та олімпіадних фізичних задач з кількома варіантами розв’язків, а також вказані нестандартні прийоми розв’язання задач та подано завдання для самостійного розв’язання.

Наявні задачі з розв’язком наступними методами: варіаційний вибір системи відліку, знаходження центру мас через «від’ємну» масу, закон збереження механічної енергії та імпульсу, аналогій, віртуальних переміщень, графічний та непарних чисел.

Робота буде актуальною як для вчителів закладів середньої освіти так і для викладачів професійно-технічної освіти.

7 Загальноосвітня підготовка

 

Гергун

Наталія Іванівна

Викладач зарубіжної літератури, вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії

Зошит контролю навчальних знань із зарубіжної літератури

Зошит розроблений відповідно до чинної програми із зарубіжної літератури для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням останніх змін (рівень стандарту) та Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Містить завдання для різних видів контролю навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури з урахуванням компетентнісного підходу та компонентів ключових компетентностей.

Зошит може використовуватись для закріплення й перевірки знань, уміння й навичок після вивчення творчості кожного письменника, поета.

Зручна побудова зошита допомагає викладачу та учню швидко провести перевірку та оцінити результативність навчальних досягнень.

Призначено для учнів І – ІІ курсів ЗП(ПТ)О та викладачів зарубіжної літератури.

8 Загальноосвітня підготовка Старовойтова Тетяна Володимирівна

Викладач історії, історик, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 

Методична розробка «Шлях становлення духовної незалежності України»

Згідно листа Міністерства освіти і науки України №236 від 21.02.2019 року  про внесення змін до навчальної програми з історії України для 5 – 11-х класів закладів загальної середньої освіти передбачено вивчення в 11 класі питань щодо створення  Православної Церкви України та надання Томасу про автокефалію.

Пропонована робота може бути додатковим джерелом для вчителя у розкритті нової теми і для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Автор робить спробу простежити процес розвитку основних  церковних історичних подій в українському суспільстві, витоків та обставин релігійного життя в Україні в період різних історичні події. Дана робота містить рубрику «Наші святині», де представлена кольорова галерея  відомих церковних діячів, котрі відіграли  помітну роль у долі української нації, з якими пов’язана велика вертикаль історичного шляху нашого народу.

В роботі представлені фото основних церковних святинь України, які досить часто використовують в тестових та олімпіадних завданнях.

9 Загальноосвітня підготовка Боровіцький Сергій Васильович

Викладач захисту Вітчизни, спеціаліст вищої категорії,

 

Глухоєдов Василь Олександрович

Викладач захисту Вітчизни, спеціаліст першої категорії,

Відеоматеріали: Практичне відпрацювання теми «Самозахист від ножа»

Багато людей носять із собою маленький кишеньковий ніж для повсякденних цілей, але мало хто замислюється про те, як його використовувати для самооборони.

Пропонуємо вам ознайомитися з базовою інформацією про використання ножа як засобу захисту.

10 Професійна підготовка Вальчевський Сергій Миколайович

Викладач професійного навчання, агроном-дослідник, спеціаліст ІІ категорії

Методичний посібник з предмету «Сільськогосподарські машини»

Методичний посібник з предмету «Сільськогосподарські машини» складений відповідно до типової програми. Призначений для учнів, що навчаються за спеціальностями: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2»); «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2»); електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів (категорії “С”)». У даному посібнику представлений теоретичний матеріал з предмету. Рекомендовано для викладачів з дисципліни «Сільськогосподарські машини» та учнів, що вивчають цю дисципліну.
11 Професійна підготовка Свиридюк Віталій Вікторович

Викладач професійного навчання агрономія, вчений агроном,, спеціаліст І категорії

 

Електронний підручник з предмету «Електротехніка» за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», кваліфікації електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Даний  підручник —  призначено для підготовки електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування в закладах професійно-технічної освіти. У підручнику в доступній формі із використанням сучасних інформаційних технологій викладені відповідно до затвердженого Державного стандарту професійно-технічної освіти необхідні електромонтерам теоретичні та практичні відомості з електротехніки.
12 Професійна підготовка Іздебська Марія Вікторівна

Майстер виробничого навчання, кухар 5 розряду, 13 тарифний розряд

 

Технологічні картки з теми:

«Солодкі страви»

 

Дані картки складені відповідно до теми виробничого навчання згідно стандарту ДСТУ-5122.2007р. професії «Кухар» IV-розряду. Методична розробка включає в себе два розділи :

1. Солодкі страви з утворенням желе (киселі,желе,муси,самбуки,креми).

2. Гарячі солодкі страви (пінники, повидлянка, пудинги, десерти, соложеник, сніжки, киселиця, ягідниця, фрукти в тісті.)

Технологічні картки з теми: «Солодкі страви», апробовані учнями в процесі навчання. Вони допомагають учням ознайомитися з технологією приготування страв та оформленням, подачею готової страви. Рекомендовано використовувати на уроках теоретичного та виробничого навчання з професії «Кухар».

 

 

13 Професійна підготовка Волошина Тетяна Василівна

Викладач професійного навчання, менеджмент організацій,  менеджер-економіст, спеціаліст ІІ категорії

 

Навчальний посібник з предмету «Облік, калькуляція та звітність» для професії «Кухар, бармен, офіціант»

 

У навчальному посібнику подано теоретичні та практичні матеріали для вивчення дисципліни «Облік, калькуляція та звітність» в групах з професії «Кухар, бармен, офіціант» 3,5 роки навчання. Він допоможе учням у визначенні основних завдань дисципліни «Облік, калькуляція та звітність», напрямків та форм роботи для покращення умов харчування усіх верств населення.

Призначено для учнів, викладачів та майстрів виробничого навчання ПТО.

14 Професійна підготовка

 

Фролова Світлана Олександрівна

Майстер виробничого навчання, кухар 5 розряду, 13 тарифний розряд

Посібник технологічних та інструкційних карт.

«Приготування салатів»

 

Посібник технологічних та інструкційних карт «Приготування салатів»  призначений для надання практичної допомоги майстрам виробничого навчання, та учням професійно-технічної освіти з професії «Кухар» для виконання практичних завдань. Навчальний посібник містить технологічні та інструкційні картки для проведення занять з виробничого навчання, ілюстративний матеріал.

Посібник розкриває суть і зміст технологічної послідовності приготування салатів.

Рекомендовано викладачам, майстрам виробничого навчання харчового напрямку та учням, які здобувають професію «Кухар».

 

15 Професійна підготовка

 

Лебідь Людмила Михайлівна

Майстер виробничого навчання, 13 тарифний розряд

Даний робочий зошит складено з метою забезпечення раціонального використання навчального часу під час проведення навчальних занять; закріплення теоретичних знань із дисципліни; навчити ліцеїстів працювати з підручниками, додатковою літературою, оптичними приладами.

Після опрацювання даного робочого зошита ліцеїст повинен знати:

—           структуру основних вегетативних органів покритонасінних, а також їх видозмін (кореневищ, бульб, цибулин, вивідкових бруньок та ін.) на клітинному, тканинному, органному рівнях;

—           будову репродуктивних органів покритонасінних та процес утворення плодів і насіння;

—           будову рослин від одноклітинних і колоніальних форм, до багатоклітинних і вищих рослин;

—           різноманітність царства рослин;

—           значення рослин і рослинного покриву в природі, житті людини, народному господарству.

Ліцеїст повинен уміти:

—           розбиратися в макро і мікроструктурі сільськогосподарських рослин;

—           проводити аналіз флори – описувати будову рослин, визначати рослини за допомогою визначника, проводити аналіз рослинного покриву;

—           визначати господарську цінність та наявність кормових, лікарських, декоративних рослин.

16 Управлінський інструментарій Осюнько Наталія Вікторівна

Заступник директора з НВР, вчитель трудового навчання і фізики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Упровадження

інноваційних освітніх і виробничих технологій-ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників

Запропонована збірка містить теоретичні основи та опис застосування методів упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій в педагогічний процес з метою формування професійної компетентності, як важливої складової розвитку інноваційної особистості, утвердження  новітніх  інновацій  в  навчально –  виробничу  діяльність  та  популяризує   новітні  технології,  використання   яких  спрямоване   на  підвищення  якості  знань  випускників професійно-технічних навчальних  закладів  у контексті  соціально — педагогічних  трансформацій   освітнього   простору  України.

Видання розраховане для керівників професійно-технічних навчальних закладів у контексті вдосконалення їх професійної компетентності.

17 Виховна робота Драчук Єлеонора Євгеніївна

Керівник гуртка, викладач англійської мови, спеціаліст

Методична розробка: «Авторська програма лінгвістичного гуртка німецької мови з методичними рекомендаціями»

Авторська програма лінгвістичного гуртка німецької мови «Deutsch mit Spaß» призначена для учнів ПТНЗ та може бути використана викладачами для учнів 10-11 класів загальноосвітньої школи,  позашкільних навчальних закладів.  Вік учнів 15-18 років. Термін реалізації програми: один рік. Заняття гуртка проводяться 2 рази на тиждень. Курс: 240 годин. Тематичні плани розроблено для  початкових та  основних учнівських груп. Кожне заняття має свою назву, з урахуванням міжпредметних зв’язків між іноземною мовою та іншими предметами, такими як, література, історія, географія, економіка. Сьогодення вимагає від випускників ПТНЗ та шкіл усвідомлення необхідності самостійно вивчати іноземні мови. У даній програмі,  Ви зможете ознайомитись ще й з інтерактивними методами та прийомами, які можна використати на позакласних заняттях німецької мови.