Загальноосвітня підготовка є невід’ємною складовою в групах, де учні поряд із робітничою професією здобувають повну загальну середню освіту.

Одне з головних завдань, яке має розв’язувати сучасний професійно-технічний навчальний заклад — навчити кожного учня самостійно поповнювати свої знання, застосовувати їх на практиці. Для цього потрібно виробити в учнів загальні вміння — мислити самостійно, організовувати, виконувати і контролювати свою роботу, доводити розпочату справу до кінця.

Володіючи вмінням визначати мету, планувати роботу, творчо її виконувати, працювати з науковою літературою, відбирати потрібну інформацію з різних джерел, засвоюючи раціональні прийоми розумової діяльності, учні мають змогу усвідомлено керувати своєю навчальною працею. При цьому створюються сприятливі умови для формування в них позитивного ставлення до праці, вироблення стійких мотивів навчальної діяльності.

Педагоги ліцею займаються творчим пошуком, працюють над собою, пропустивши передовий досвід через свою особистість.

На чільному місці у викладачів є професійна спрямованість викладання у групах, які навчаються за різними професіями — це використання комплектів задач, лабораторних робіт, професійної лексики, які відображають специфіку професії.

Навчальними програмами кожного загальноосвітнього предмету обов’язково передбачається не просто отримати суму знань, умінь та навичок, а й сформувати компетенції, навчити застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях, впроваджувати інноваційні технології у навчально-виховний процес у підготовці висококваліфікованих робітників.

Належний рівень загальноосвітньої підготовки дає можливість випускникам ліцею взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні та вступити до вищих навчальних закладів.

З метою підвищення власного інтелектуального рівня учні відвідують заняття гуртків, беруть участь у предметних олімпіадах.