Роботи педагогічних працівників,

які прийняли участь в обласній  виставці

педагогічних технологій

«Профтехосвіта Черкащини — 2018»

 

п/п

Розділ

 

ПІП

Назва матеріалів

Анотація

представлених матеріалів

1 Загальноосвітня підготовка

 

Шевчук Тетяна Василівна

Викладач англійської мови, спеціаліст І категорії ви

Проект з англійської мови на тему: «Ukrainian Diasporas in the Great Britain, the USA, Canada, Australia and Новій Зеландії» Даний проект — це продукт співпраці учнів і викладача у навчальному процесі над темою «Лінгвокраїнознавство». У ньому поданий зібраний та систематизований учнями матеріал та розроблені короткі вікторини для перевірки його засвоєння.

Матеріали проекту можуть бути корисні як учням, які розширюють свій лінгво – країнознавчий світогляд та вдосконалюють мовленнєві навички, так і викладачам  англійської мови.

2 Загальноосвітня підготовка Ростикус Ірина Миколаївна Викладач інформатики,  спеціаліст ІІ категорії Методична розробка: «Видатні жінки в галузі ІТ» Методична розробка складається з біографічних даних 14 жінок, які зробили значний внесок у розвиток інформатики в цілому. Багато з них зробили настільки серйозний внесок в історію програмування, що їх імена відомі до цих пір, хоча про деяких з цих видатних жінок практично забули.

Пропонується використовувати на уроках інформатики, гуртках з інформатики та програмування, як історичний матеріал, а також для самостійного опрацювання учнями.

Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та професійно – технічних закладів освіти, а також для викладачів та вчителів.

3 Загальноосвітня підготовка

 

Свиридюк Надія Андріївна

Викладач хімії та біології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 

 

 

 

 

 

 

Освітній проект: «Ми обрали щасливе життя»

 

В даному проекті зібрано цікаву та корисну інформацію  згідно теми. Вона знайомить учнів із основними принципами здорового способу життя, шляхами досягнення успіху, та дає можливість  учням правильно визначити життєві  пріоритети, розібратися в   суперечливих поняттях та твердженнях, про шкідливість сигарет, куріння, історією  походження табаку. Особливу увагу звернуто на вплив  куріння на молодий організм, зокрема на розвиток зародка людини, на наслідки цього впливу.   Інформація розміщена по відповідних розділах. Розрахована, як джерело додаткової та довідкової інформації, для викладачів та учнів. Може використовуватися під час підготовки до уроків біології та хімії,а також від час проведення виховних заходів та позаурочній  роботі.  Викладачі та учні можуть використовувати даний матеріал від час підготовки до уроків природничо – математичного циклу.
4 Загальноосвітня підготовка

 

Клодницька Людмила Георгіївна

Викладач української мова та літератури,

філолог, спеціаліст І категорії.

Збірник дидактичного матеріалу з української мови та літератури для учнів ПТНЗ В даному збірнику вміщено дидактичний матеріал з української мови та літератури.

Дидактичний матеріал з української мови (картки, тестові завдання ) дає можливість глибше засвоїти матеріал з професійної лексики. Допомагає учням простежити певні закономірності у мовних явищах, провести цілеспрямоване повторення, систематизацію й узагальнення вивченого.

Картки, тестові завдання з української літератури збагачують інтелектуальну і емоційну сферу учнів, формують патріотичні і моральні якості, вчать жити за законами краси, виховують пошану до історичного минулого, любов до України, почуття гордості, гідності.

Картки – завдання з української мови пропоную для учнів ПТНЗ за професією «Тракторист – машиніст с/г виробництва ».

5 Загальноосвітня підготовка

 

Костюк

Ніна Іванівна

Викладач української мови та літератури, спеціаліст  вищої категорії

Методичні рекомендації «Креативність  мислення  учня на уроках української мови та літератури»

 

Зібрані та систематизовані матеріали містять методичні  поради щодо розвитку творчих здібностей учнів, активізації  креативного мислення як складових продуктивного навчання. Тут відображені  форми, методи, прийоми, засоби розвивального навчання, формування творчої особистості.

Запропоновані види робіт покликані сприяти формуванню дослідницької  активності учнів, розвитку мовленнєвих навичок, уміння працювати в колективі,  набувати дорослої самостійності  та естетичних смаків.

Наведені зразки епізодів уроків української мови та літератури чи  позакласних заходів з предметів демонструють можливості творчої співпраці учителя і учня. Така діяльність є досить складною, клопіткою та об’ємною, і водночас необхідною.

Рекомендовані матеріали апробовані викладачем-словесником. Вони можуть бути корисними для викладачів та керівників гуртків професійно-технічних навчальних закладів.

6 Загальноосвітня підготовка

 

Колесник Галина Сергіївна Викладач математики, вчитель математики і фізики, спеціаліст  вищої категорії, викладач-методист. Електронний посібник  «Контроль і самоконтроль знань учнів з геометрії» Пропонований електронний посібник містить тестові завдання згідно діючої програми для ПТНЗ з курсу геометрії.

Кожний тест має 15 завдань різного рівня складності, що дає змогу учневі обирати самому задачу і тим самим отримати відповідну кількість балів. Запитання тесту автоматично міняються місцями, що виключає можливість списати відповіді у товариша.

На проведення тесту відводиться 30 хвилин, то ж учень працює зосереджено, але має  достатньо часу для розв’язування відповідних задач.

По закінченню роботи з тестом на моніторі висвітлюється кількість набраних балів і отримана оцінка, що дає можливість учням відразу знати свій результат. Учень має змогу продивитися свої помилки і повторно розв’язати задачі.

Даний посібник можуть  використовувати викладачі математики ПТНЗ як для тематичної атестації, так і для корекції оцінювання знань учнів з певної теми геометрії.

7 Загальноосвітня підготовка

 

Умарова Інна Петрівна Викладач географії, вчитель географії, біології,  та економіки. Організатор краєзнавчо-туристичної роботи, спеціаліст

 

Географічний словник Словник містить основні терміни і поняття з географії, біології, екології, економіки та політології

Словник поділений на три розділи:

—         фізико-географічні терміни і поняття;

—         суспільно-географічні терміни;

—         терміни в галузі туризму та рекреації.

Дана розробка рекомендована для викладачів географії та учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл І – ІІІ ступенів, та навчальних закладів ПТНЗ, як джерело додаткової інформації під час вивчення курсу національно – економічно і географії світу.

8 Загальноосвітня підготовка

 

Швець Людмила Дмитрівна Викладач економіки, спеціаліст ІІ категорії Методична розробка ділової гри «Споживач — знай свої права». Ділова гра – один із видів інноваційних технологій, під час якої, моделюючи життєві ситуації, учні навчаються правильно ставити завдання та вирішувати економічні проблемні ситуації.

Дана розробка допомагає закріпити знання учнів про свої права як «споживача», сформувати вміння правильно розподіляти свій бюджет, вести господарство під час вивчення теми «Споживач, як головний суб’єкт економіки» на уроках економіки.

Рекомендовано для викладачів та для учнів 2, 3 курсів ПТНЗ.

9 Загальноосвітня підготовка

 

Швець Людмила Дмитрівна Викладач економіки, спеціаліст ІІ категорії Методична розробка дослідницького проекту «Реклама – вибір за нас!?»

 

В рамках спільного проекту інноваційної діяльності «Ми обрали щасливе життя» методичної комісії викладачів природничо-математичних предметів, був створений дослідницький проект «Реклама — вибір за нас?!». Він розкриває поняття — що таке фінансова та економічна грамотність, що таке прихована реклама, який вплив має реклама на споживацький вибір та як усвідомлено робити вибір товарів та послуг.

Проект слугує підручним засобом при вивченні теми «Ринок інформації», «Реклама та маркетинг» предмету «Економіка», «Галузева економіка та підприємництво».

10 Загальноосвітня підготовка

 

Гергун

Наталія Іванівна Викладач зарубіжної літератури, спеціаліст  вищої  категорії

Педагогічний програмний засіб «Тести із зарубіжної літератури» Педагогічний програмний засіб «Тести із зарубіжної літератури» розроблений згідно з чинною Програмою із зарубіжної літератури 10 – 11 класів рівня стандарту, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

ППЗ містить тестові завдання, які перевіряють знання змісту творів, літературного процесу, основних питань теорії літератури, уміння аналізувати зміст творів.

ППЗ адаптовано для використання як на персональному комп’ютері для самостійної роботи учня (персональна версія), так і в комп’ютерній мережі навчального закладу для колективної форми навчання (мережева версія), проведення контролю знань. Вищенаведене дозволяє використовувати його для підтримки фронтальних, індивідуальних і групових форм роботи учнів на уроках та перевірки рівня навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури старшокласників, учнів І та ІІ курсів професійних навчальних закладів

11 Загальноосвітня підготовка Старовойтова Тетяна Володимирівна Викладач історії, історик,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 

Навчальний посібник «Календарний літопис історичних подій» Пропонований навчальний посібник «Календарний літопис історичних подій» сприяє підвищенню мотивації учнів до осмислення історичних подій, явищ та фактів.

Даний матеріал містить цікавий ілюстрований матеріал, який сприятиме підтриманню пізнавальної активності учнів на уроці та позаурочний час.  Отримавши інформацію учні розширюють свій кругозір про розвиток людського суспільства.

12 Професійна підготовка Вальчевський Сергій Миколайович

Викладач професійного навчання,  спеціаліст ІІ категорії

Програмний засіб «Посівні та садильні машини»

 

Педагогічний програмний засіб призначений для використання у різних формах організованого та самостійного навчання учнів. Дозволяє організувати та урізноманітнити індивідуальну і групову роботу по темі «Посівні та садильні машини» згідно з типовою навчальною програмою і Державним стандартом професійно-технічної освіти з професії 8331 «Тракторист-машиніст с/г виробництва».

ППЗ рекомендується для використання викладачами предмету «С/г машини» та учням ПТНЗ, що вивчають дану дисципліну.

13 Професійна підготовка Кравченко Оксана Валеріївна Майстер виробничого навчання, 12 тарифний розряд Збірник карток-завдань з професії «Офіціант 3-го розряду»

 

Картки – завдання призначні для контролю та перевірки знань з підготовки учнів за професією «Офіціант» 3-го розряду. В ньому подані різні завдання, які дають можливість розвивати логічне мислення учнів.

Застосування збірника є доцільним під час уроків теоретичного та практичного навчання для учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Офіціант».

14 Професійна підготовка Глухоєдов Василь Олександрович Викладач професійного навчання агрономія, спеціаліст І категорії

 

Методичні рекомендації щодо організації охорони праці в навчальних кабінетах та лабораторіях професійний навчальних закладів з предмету «Охорона праці» У цій роботі розглянуто законодавчу та нормативну базу роботи по організації охорони праці в навчальних закладах професійно-технічної освіти, описано загальні положення із організації охорони праці в навчальних кабінетах та лабораторіях у закладах професійно-технічної освіти, визначено основні вимоги до організації охорони праці в навчальних кабінетах та лабораторіях у професійному навчальному закладі.

Робота може бути цікавою для педагогічних працівників професійних  навчальних закладів.

15 Професійна підготовка Бражник Тетяна Володимирівна

Викладач професійного навчання, спеціаліст І категорії.

 

 

 

 

Навчальний посібник з предмету: «Торгово-технологічне обладнання» (частина 1)

 

Навчальний посібник з предмету «Торгово-технологічне обладнання», для  професійно-технічних навчальних закладів по професії «Офіціант, бармен». Матеріали впорядковані відповідно до стандартів (офіціант ІІІ, IV розряду, бармен IV розряду) і вимог чинної  програми. Посібник включає в себе 8 тем програми з описом основних видів обладнання та його основних характеристик.

Використання посібника ознайомить учнів з сучасним устаткуванням, його видами, будовою, функціональним призначенням та правилами експлуатації. А візуальне зображення буде ефективно сприяти кращому засвоєнню учнями навчального матеріалу.

Навчальний посібник  призначений для вивчення нового матеріалу по предмету «Торгово-технологічне обладнання» для учнів, викладачів та майстрів професійно-технічних навчальних закладів по професіям «Офіціант, бармен».

16 Професійна підготовка

Волошина Тетяна Василівна Викладач професійного навчання, спеціаліст ІІ категорії.

 

Навчальний посібник із предмету «Фізіологія харчування» для професії «Кухар»

 

У навчальному посібнику подано теоретичні матеріали для вивчення дисципліни «Фізіологія харчування» в групах з професії «Кухар» 3,5 роки навчання. Він допоможе учням у визначенні основних завдань дисципліни «Фізіологія харчування», напрямків та форм роботи для покращення умов харчування усіх верств населення.

Призначено для учнів, викладачів та майстрів виробничого навчання ПТНЗ.

17 Професійна підготовка

Шинкарук Петро Степанович Викладач професійного навчання, спеціаліст І категорії.

 

Збірник тестових завдань для контролю знань з предмету «Трактори» Збірник містить в собі матеріал  на допомогу викладачам, майстрам  виробничого навчання та учням з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», а саме тестові завдання. Запропоновані матеріали дають змогу учням не тільки перевірити рівень засвоєного матеріалу, а й аналізувати навчальний матеріал, розвивають в учнів логічне мислення. Тестові завдання можна використовувати при вивченні нового матеріалу, при тематичному оцінюванні, при підготовці до кваліфікаційного екзамену, для самостійної роботи учнів на уроці та для виконання домашніх завдань.

Рекомендовано викладачам професійного навчання сільськогосподарського напрямку та учням.

18 Професійна підготовка Мельник

Ірина Григорівна Викладач професійного навчання, 11 тарифний розряд

Посібник з «Перукарської справи» з теми: «Базові модельні стрижки»

 

Посібник призначений для використання на уроках теоретичного навчання з перукарської справи. Технології стрижок складені у відповідності до чинної програми з професії «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник».

Посібник складається з технологічного виконання жіночих і чоловічих стрижок.

Чітка структура посібника,  розгорнута технологія виконання, поступове графічне зображення стрижок, дозволять учням легко опанувати теоретичний матеріал з теми: «Базові модельні стрижки», перетворити урок на цікаву і плідну співпрацю вчителя і учня.

 

19 Професійна підготовка Коряков Олександр Володимирович Викладач професійного навчання, спеціаліст Розробка уроків із предмету «Спецтехнологія» з теми «Технічне обслуговування автомобіля»

 

Розробка уроків містить в собі матеріал на допомогу викладачам, майстрам  виробничого навчання та учням з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Запропоновані матеріали дають змогу учням не тільки перевірити рівень засвоєного матеріалу, а й аналізувати навчальний матеріал, розвивають в учнів логічне мислення. Тестові завдання можна використовувати при вивченні нового матеріалу, при тематичному оцінюванні, при підготовці до кваліфікаційного екзамену, для самостійної роботи учнів на уроці та для виконання домашніх завдань.

Рекомендовано викладачам спец.дисціплін автотранспортного напрямку

20 Професійна підготовка Єфімчук Олена Василівна Майстер виробничого навчання, майстер в/н ІІ категорії ПОСІБНИК  з професій  Офіціант, бармен» на тему:  «Різновиди, характеристика барів за торгівельно-виробничою  діяльністю  в сучасних конкурентних умовах розвитку ресторанного господарства»

 

Даний посібник є ефективним методом навчання учнів.   Використання учнями, викладачами, майстрами посібника на уроках теоретичного  та виробничого навчання дають можливість чітко організувати навчальний процес, полегшують вивчення домашнього завдання по темах, які охоплені змістом посібника. Всі конспекти зібрані відповідно до навчальної програми  по теоретичним  предметам та занять з виробничого навчання.

Даний посібник може  корегуватися, доповнюватися в залежності від розроблених поурочно-тематичних планів з спеціальних предметів. Рекомендований для викладачів професійного навчання та майстрів виробничого навчання, містить  в собі успішно апробовані конспекти з предметів «Технології приготування напоїв і коктейлів та їх характеристики» , «Організації обслуговування в барах та ресторанах» та заняттях виробничого навчання з професій «Бармен», «Офіціант».

21 Професійна підготовка Натальченко Катерина Михайлівна Викладач професійного навчання, спеціаліст вищої категорії Карвінг декоративне оздоблення овочів та фруктів

 

Методичні рекомендації розроблені з предмету «Технології» з розділу карвінг, відповідно до діючої програми для учнів з професії «Кухар». Техніка карвінг розкриває методику різьблення по овочах і фруктах для оздоблення різноманітних страв.

Дана розробка містить цікавий наочний матеріал, історичні факти, походження карвінг, види та відмінність між ними. Досліджено майстрів, які займаються різьбленням по овочах та фруктах, представлені інструменти, сировина та правильний догляд за ними. Розроблено 30 інструкційно-технологічних карток з по шаговим використанням техніки карвінг на овочах і фруктах.

Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги учням у декоруванні страв, овочів та фруктів виконані різьбленням, викладачам, майстрам виробничого навчання з професії «Кухар» для проведення, практичних робіт, виробничого навчання та лабораторно-практичних робіт.

22 Професійна підготовка

 

Осюнько Наталія Вікторівна Викладач професійного навчання, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 

 

Електронний засіб навчання тести з будови автомобіля Електронний засіб навчального призначення (ЕЗНП) — контрольно-діагностична тестова система Test-W2 призначена для контролю знань учнів, перевірки відповідності знань вимогам навчальної програми з предмету «Будова автомобіля» з тем: «Двигун», «Ходова частина», «Механізми керування», Електрообладнання», для виявлення рівня навчальних досягнень учнів за допомогою комп’ютера.

Її використання дозволить викладачу об’єктивно визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми протягом одного уроку (чи навіть його частини), виконати  якісний педагогічний аналіз і при цьому значно заощадити енергію і час.

23 Професійна підготовка

 

Осюнько Віктор Михайлович Викладач професійного навчання, спеціаліст першої категорії

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ з технічного креслення

 

Робочий зошит призначений для виконання вправ учнями при вивченні предмету «Технічне креслення». Частина вправ виконується на практичних заняттях, а інші — самостійно.

Програмою передбачено виконання вправ і графічних робіт. Робочий зошит дає змогу зменшити навчальний час на видачу завдання і використовувати його безпосередньо для виконання вправ та графічних робіт. Зошит використовується на кожному занятті. Вправи в зошиті виконуються олівцем. Вправи викладачем оцінуються по темам. Після вправ в зошиті приведені питання для тестового контролю з теоретичної частини дисципліни.

Розрахований для учнів ПТНЗ

24 Професійна підготовка

 

Юрченко Володимир Миколайович майстер в/н водінню , 13 тарифний розряд Надійність водія прогнозування та прийоми безпечного керування автомобілем Методичний посібник розроблений для користування учнів,  викладачів та майстрів виробничого навчання з практичного водіння автомобіля, що проходять та проводять підготовку водіїв автотранспортних засобів. В методичному посібнику учень може, як самостійно так і з викладачем опрацьовувати і закріплювати вивчений теоретичний матеріал з предмету «Правила дорожнього руху». При опрацюванні роботи учні мають змогу краще засвоїти фактори, що впливають на створення дорожньо- транспортної пригоди і методи їх запобігання.
25 Професійна підготовка

 

Фролова Світлана Олександрівна Майстер виробничого навчання, 13 тарифний розряд ЗБІРНИК ТЕСТІВ ДО УРОКІВ З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ» 3 професії «Кухар»

 

Збірник тестів з виробничого навчання є навчальним посібником, який призначений для професії «Кухар». Основою цього навчального посібника є тестовий простір, систематизований за 15 темами навчальної програми предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» та виробничого навчання.

Кожне питання тестів зкомпановано так, що само по собі містить пізнавальну інформацію. А саме пізнавальні інтереси сприяють активізації розумової діяльності учнів, збільшенню їхньої активності на уроках, формують позитивну мотивацію навчання, що в сукупності призводить до підвищення ефективності навчання.

Рекомендовано викладачам, майстрам виробничого навчання

харчового напрямку та учням, які здобувають професію «Кухар».

 

26 Управлінський інструментарій Осюнько Наталія Вікторівна Заступник директора з НВР, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Упровадження інноваційних, сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу

 

Запропонована збірка містить теоретичні основи та опис застосування сучасних засобів навчання  як засобів реалізації функцій управління в ДНЗ «Уманський ПАЛ». Вирішення управлінських проблем на основі впровадження сучасних принципів, методів та функцій управління ПТПЗ, застосування інноваційних технологій, методик професійного, практичного навчання.

Видання розраховане для керівників професійних навчальних закладів у контексті вдосконалення їх професійної компетентності.

27 Управлінський

інструментарій

Гергун Наталія Іванівна Методист, спеціаліст вищої категорії Школа молодого педагога – шлях гарту  до професійній майстерності

 

Запропонована збірка містить теоретичні основи та опис застосування засобів організації роботи Школи молодого педагога в закладах ПТНЗ.

Особлива увага звернена на планування роботи, методи, прийоми діяльності наставника разом з молодим педагогом.

Пропонується план роботи Школи молодого педагога, вивчення передового педагогічного досвіду колег, різні види анкетування молодих спеціалістів та наставників. плани аналізу проведених уроків, психолого – педагогічні поради для діяльності.

Видання розраховане для методистів, молодих педагогів, наставників голів методичних комісій професійних навчальних закладів у контексті вдосконалення їх професійної компетентності.

28 Управлінський

інструментарій

Вальчевський Сергій Миколайович

Викладач професійного навчання,  спеціаліст

Електронний органайзер роботи старшого майстра виробничого навчання

 

Даний програмний засіб містить основні положення організації роботи старшого майстра виробничого навчання у навчальних закладах професійно-технічної освіти: нормативно-правові документи, методичні рекомендації, особливості процесу виробничого навчання, зміст діяльності старшого майстра виробничого навчання, вимоги до майстра та підготовки його до уроку.

Програмний засіб пропонується для старших майстрів виробничого навчання професійно-технічних закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації робітників.

29 Виховна робота Горобченко Юлія Петрівна Викладач професійного навчання, спеціаліст ІІ категорії

 

Методична розробка проекту «Зроби крок до здоров’я» Систематичне інформування підлітків про небезпеку для здоров’я споживання тютюну і впливу тютюнового диму, про його негативні економічні і екологічні наслідки, про переваги здорового способу життя є дуже важливим для формування стійкої життєвої позиції в учнівському середовищі. Ми не можемо абсолютно захистити дітей та підлітків від рекламних акцій тютюнової індустрії, ми не можемо убезпечити підростаюче покоління від впливу «вулиці», але ми маємо можливість мінімізувати цей вплив шляхом формування у підлітків стійкого імунітету до тютюну через виховання уваги і поваги, як до власного здоров’я, так і до здоров’я інших людей.

З метою профілактики шкідливих звичок, значущості здоров’я для кожного учня та суспільства в цілому пропонується до вашого розгляду методична розробка «Зроби крок до здоров’я» рекомендована для класних керівників та спрямована на учнівську молодь, а саме  учні 1, 2, 3 курсів навчання.  Завдання проекту в тому, щоб разом з учнями дійти висновку, що здоров’я на 50 відсотків залежить від них самих, а також сприяти відпрацюванню вміння протистояти шкідливим звичкам.

Очікуваний результат проекту – пропагування здорового способу життя, вільного від тютюнопаління та сформувати вміння учнів свідомо керувати власною поведінкою та робити правильний вибір у житті на користь здоров’ю.

30 Національно-патріотичне виховання Старовойтова Тетяна Володимирівна Викладач історії,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 

Проект «Батьківщина понад усе» Пропонований проект «Батьківщина понад усе» сприяє формуванню історичної пам’яті, патріотизму, поваги до воїнів, які загинули захищаючи нашу державу та молодих ветеранів війни.

Даний проект містить ілюстрований матеріал, спогади, які формуватимуть загальнолюдські цінності, активну життєву позицію у молодого покоління.