Навчально-виробничий процес у ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» — це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.

Навчання здійснюється на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з терміном навчання -3 та 3,5 роки та повної середньої освіти (11 класів) з терміном навчання 1 та 1,5 року. Після закінчення ліцею учні отримують диплом кваліфікованого робітника та атестат про повну загальну середню освіту.

Навчально-виробничий процес в ліцеї здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

Основними формами теоретичної підготовки є:

 • різні типи уроків, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття ;

 • індивідуальне заняття учнів, слухачів;

 • консультації; виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат,  проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота, дипломний проект);

 • навчальні екскурсії;

 • інші форми організації навчання.

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, а також на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг за такими формами:

 • уроки виробничого навчання ;

 • уроки виробничого навчання на виробництві чи у сфері послуг;

 • виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг;

 • переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи у сфері послуг.

Виробниче навчання включає:

 • навчання учнів у навчально-виробничих майстернях, де вони послідовно набувають первинні професійні уміння і навички виконання робіт;

 • навчання учнів, слухачів безпосередньо на підприємствах, де вони, в складі навчальних груп під керівництвом майстрів виробничого навчання послідовно закріплюють одержані первинні професійні уміння та навички, навчаються використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти, набувають потрібних практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи, передбачені робочими навчальними планами.

Навчально — виробничий процес в ліцеї організовує заступник директора з навчально-виробничої роботи Швець Л. Д. і старший майстер Вальчевський С. М.