Робочий зошит з світової літератури

Робочий зошит з світової літератури розробила  викладач  Гергун Н.І.

 Комплексний зошит для закріплення та контролю знань зі світової літератури  розрахований для кращого засвоєння матеріалу та індивідуальної роботи учнів. У зошиті містяться терміни із теорії літератури, плани аналізу поетичного, прозового творів, уривки із автобіографій, інтерв’ю, світлин поетів та письменників, ілюстрацій до творів, що вивчаються, статей літературних критиків. З метою забезпечення об’єктивності перевірки набутих знань і умінь учнів, у зошиті пропонуються після кожної теми завдання для перевірки знань і самостійної роботи, тести закритого і відкритого типів для проведення поточних перевірочних робіт (запитання для перевірки знань за вивченими творами одного письменника), контрольних робіт у трьох варіантах для визначення рівня засвоєного програмового матеріалу.

Для скачування натисніть на Робочий зошит

Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи учнями ПТНЗ

Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи учнями ПТНЗ розробила заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач спецдисциплін Осюнько Н.В.

Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи, а саме: об’єму, структури, змісту та вимог до оформлення роботи та її захисту.  В рекомендаціях надані фрагменти змісту дипломної екзаменаційної роботи для професій побуту, легкої промисловості, ресторанного сервісу, та приклади завдань на письмову екзаменаційну роботу.

Мета методичних рекомендацій – надати допомогу щодо безпосередньої організації виконання дипломних  робіт учнями професійно-технічних навчальних закладів. Пропонований інформаційно-консультативний матеріал розглядає питання ролі та місця дипломної екзаменаційної  роботи в системі освіти, визначає основні вимоги до підготовки, оформлення робіт.

Для скачування натисніть на Методичні рекомендації

Заліковий зошит з будови автомобіля

Заліковий зошит з будови автомобіля розробила заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач спецдисциплін Осюнько Н.В.

Заліковий зошит  призначений для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів  ПТНЗ з предмета «Будова автомобіля».

Завдання складені відповідно до вимог навчальної програми, дифенційовані за рівнями складності. Матеріал подано у двох варіантах.

Видовий склад завдань відрізняється різноманіттям. Творчий рівень представлено проблемними запитаннями та завданнями.

Для скачування натисніть на Заліковий зошит

ЛПР «Системи та агрегати двигуна тракторів та автомобілів»

Лабораторно-практичні роботи «Системи та агрегати двигуна тракторів та автомобілів». Методичний посібник розробила викладач  спецдисциплін Осюнько Н.В.

В навчально-методичному посібнику представлені лабораторно-практичні роботи з курсу «Трактори і автомобілі» по першому розділу програми «Двигуни». Розглядаються механізми, системи карбюраторних і дизельних двигунів тракторів та автомобілів.

Даються короткі теоретичні відомості, порядок осмислення теоретичного матеріалу, виконання практичної роботи, індивідуальні завдання, контрольні питання для самоперевірки знань.

Для викладачів та учнів (студентів) професійно-технічних закладів.

Для скачування натисніть на ЛПР.Методичний посібник

Благодійний ярмарок в ліцеї